Yhteistyökumppanimme tarjoavat runsaasti erilaisia ICT-alan koulutuksia ja valmennuksia

Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella tuettuna  

Työtön 25 vuotta täyttänyt työnhakija voi hakea tukea max. 24 kk kestäviin päätoimisiin opintoihin. TE-toimistossa arvioidaan tällöin mm. opintojen työllistävyys jatkon kannalta. 

Lyhytkestoinen opiskelu työttömyysetuudella 

Työtön 25 vuotta täyttänyt työnhakija voi opiskella työttömyysetuudella max. 6kk. Ilmoitathan TE-toimistoon mm. koulutuksesi aloitus ja päättymispäivämäärät. 

Sivutoimiset opinnot

Sivutoimisiksi opinnoiksi katsotaan tietyin rajauksin opinnot,  joiden laajuus on alle 5 opintopistettä opiskelukuukaudessa. Sivutoimisuuden ratkaisee työttömyysturvayksikkö.

kts. yllä oleva linkki tarkemmin

 

Koulutuksia, valmennuksia, tapahtumia